Optimaliseer uw bereikbaarheid met AdviCalls

U wilt goed bereikbaar zijn voor uw patiënten. Maar hoe goed is uw bereikbaarheid nu echt? U weet dit pas als u het kunt meten. Samen met huisartsen hebben wij daarvoor AdviCalls ontwikkeld. Met deze software kunt u:

 • Automatisch bereikbaarheidsrapportages genereren
 • Uw telefonische bereikbaarheid continue real time monitoren

Bereikbaarheidrapportages

U krijgt periodiek een rapportage, die u inzicht geeft in onder andere:

 • de gemiddelde wachttijd bij gewone oproepen en spoedoproepen
 • de gemiddelde tijd waarbinnen spoedoproepen opgenomen worden
 • het aantal gesprekken en de gemiddelde gespreksduur
 • het aantal geannuleerde gesprekken (binnen menu en na keuze)
 • hoe vaak en hoe lang overbelasting van de praktijklijn plaatsvindt

Real time monitoren van uw telefonische bereikbaarheid

AdviCalls is speciaal ontwikkeld voor huisartspraktijken. Uw beroepsgroep heeft specifieke wensen op het gebied van telefonie en een (spoed)bereikbaarheidsverplichting. Met AdviCalls kunt u uw bereikbaarheid monitoren. U en uw assistenten krijgen continu inzicht in actuele informatie, zoals:

 • aantal wachtenden en wachttijd van de langswachtende patiënt
 • aantal oproepen dat binnen de gestelde norm beantwoord wordt
 • aantal spoedoproepen en de beantwoording hiervan binnen 30 seconden (norm LHV en IGZ)
 • aantal inkomende oproepen en geannuleerde oproepen

Praktijkvoorbeeld

Een huisartspraktijk kreeg veel klachten van patiënten over de telefonische bereikbaarheid. Daarnaast gaven de doktersassistenten aan overbelast te zijn. Het was voor deze praktijk heel lastig om grip op de situatie te krijgen. Onderzoek naar de praktijkvoering en het meten van de bereikbaarheid hebben geleid tot een advies op maat om de bereikbaarheid te kunnen verbeteren. Hierbij ging het niet alleen om technische aanpassingen, maar ook over een betere planning en benutting van de beschikbare formatie van doktersassistenten. Het resultaat van deze interventies is dat er 15% meer inkomende oproepen verwerkt worden en de wachttijden voor patiënten korter zijn. Patiënten reageren positief op deze verbeterde bereikbaarheid. Ook de assistenten ervaren meer rust tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden. Het streven is om goed bereikbaar te blijven. AdviCalls helpt om de vinger aan de pols te houden.

realtime-advicalls

Advies op maat