Advitronics Telecom behaalt ISO 9001, ISO 27001 en NEN 7510 certificeringen

06 sep 2018

Met enige trots informeren wij u dat Advitronics Telecom is gecertificeerd volgens de normen van ISO 9001, ISO 27001 en NEN 7510.

Wet- en regelgeving 

De door ons behaalde certificeringen tonen aan dat wij voldoen aan de relevante wet- en regelgeving en de internationale eisen van kwaliteitsmanagement en informatiebeveiliging. De certificaten waarborgen onder meer de vertrouwelijke en integere omgang met (privacygevoelige) data en de beveiliging van de door ons geleverde oplossingen. 

“Het behalen van deze certificaten is een bevestiging dat kwaliteitsmanagement en informatiebeveiliging goed gewaarborgd zijn in onze systemen, processen en oplossingen.” 

Kwaliteit en veiligheid 

Wij zien de certificeringen als een belangrijke stap in de dienstverlening aan onze klanten. Het is voor ons geen eindpunt. Wij blijven continu werken aan het verhogen van de kwaliteit van onze processen en de veiligheid van onze dienstverlening. Onze systemen, processen en oplossingen woorden voortdurend gecontroleerd via interne en externe audits. 

Kwaliteitsmanagement 

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagement. De eisen die gesteld worden, hebben tot doel om bij te dragen aan het continu verbeteren van processen en het beheersen van risico’s. 

Informatiebeveiliging 

ISO 27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiliging. Het certificaat toont aan dat een organisatie voldoet aan alle eisen en passende maatregelen heeft getroffen om informatie te beveiligen. 

Specifiek voor de zorg 

NEN 7510 is een Nederlandse afgeleide van de ISO 27001 en specifiek gericht op informatiebeveiliging in de zorg.