Videobellen met Advitronics Meeting Room

In de eerstelijnszorg is er momenteel veel interesse in videobellen: om onderling te vergaderen met thuiswerkers, om te overleggen met andere zorgverleners én om videoconsulten te houden met patiënten. Advitronics biedt hiervoor nu een veilige en eenvoudig te gebruiken oplossing met de online applicatie Meeting Room.

Lees meer

Thuiswerkoplossing huisartspraktijken nu beschikbaar

De afgelopen dagen is Advitronics door meerdere huisartspraktijken uit Noord-Brabant en andere regio’s benaderd met de vraag of er een telefonieoplossing geleverd kan worden zodat assistenten ook vanuit huis of een andere locatie de wachtrij aan kunnen nemen. Advitronics heeft hiervoor nu een thuiswerkoplossing beschikbaar.

Lees meer

Toename telefonieverkeer door Coronavirus:
zo vangt u het op

Uw huisartspraktijk zal vanwege het Coronavirus de komende tijd extra vaak gebeld worden door patiënten met vragen hierover. Een eenvoudige aanpassing in het keuzemenu van uw telefoniesysteem helpt u deze telefonische piekbelasting goed en efficiënt af te handelen. Met een ingesproken boodschap kan uw praktijk bezorgde patiënten goed instrueren zonder dat uw assistenten elke patiënt afzonderlijk te woord hoeven te staan. Lees hier hoe Advitronics u hier snel bij kan helpen.

Lees meer

Advitronics Telecom, optimaal samenwerken op één platform

Zorgverleners stellen hun patiënten centraal, maar hebben te maken met een toenemende werkdruk en complexer wordende praktijkvoering. Dit begrijpen wij bij Advitronics Telecom. Door onderling samen te werken kunnen er efficiëntieslagen gemaakt worden. Op het gebied van telefonie zijn er diverse mogelijkheden om de efficiëntie verder te verhogen. Ons telefonieplatform biedt vele mogelijkheden om de bereikbaarheid van praktijken te vergroten. Of er nu gebeld wordt met een praktijkcentrale of hosted telefonie-oplossing, in alle gevallen is een optimale samenwerking mogelijk tussen locaties op het gebied van telefonische bereikbaarheid.

 • Verdeling wachtrijmanagement tussen praktijken
 • Centrale beantwoording inkomend telefoonverkeer
 • Thuiswerkplekken met alle faciliteiten (opschalen bezetting)
 • Vakantiewaarneming door aanwezige praktijken
 • Real-time inzicht in telefoonverkeer per praktijk (wallboard)
 • Periodieke bereikbaarheidsrapportages per praktijk

Telefonie op maat

Zorgeloos bereikbaar

“Bereikbaarheid, dat is natuurlijk wel je achilleshiel”

In Oosterhout verzorgde Advitronics de overstap van de complete telefonievoorziening van de Huisartsenpost. “In vier maanden tijd, van niks tot gehele overname, helemaal up en running”, vertelt Daan Kerklaan, Directeur van Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken en de Huisartsenpost Oosterhout, enthousiast. “De huisartsen in deze regio zaten wat betreft het huisartsinformatiesyteem (HIS) bijna allemaal op hetzelfde systeem. Dat levert natuurlijk al voordelen op.

Telefonieprofiel van huisartspraktijken

Telefonie heeft een ander profiel in een huisartspraktijk dan in een zakelijke omgeving. Denkt u bijvoorbeeld aan spoedoproepen. Een patiënt in nood moet snel te woord worden gestaan. Maar ook de dagelijkse gang van zaken wijkt af. Advitronics Telecom heeft in de loop van 30 jaar veel ervaring opgedaan bij huisartspraktijken. Wij zetten onze kennis graag in om met u mee te denken over uw telefonische bereikbaarheid.

 • Veel inkomende gesprekken
 • Piekmomenten gedurende de dag/week
 • Bereikbaarheidsverplichting bij spoed
 • Veel verschillende taken voor assistentes
 • Meerdere dag- en nachtstanden
 • Intercollegiaal overleg
 • Veel faxverkeer
 • Waarneming door andere praktijken bij afwezigheid
Telefoniediensten voor huisartspraktijken